06 286 251 27 tlberg@jaarberg.nl
Door de nieuwbouw in de nieuwe wijk Veluwse Poort te Ede neemt de druk op de huisvesting van leerlingen voor 2 bestaande, nabijgelegen basisscholen toe. Totdat er in de wijk een nieuwe basisschool is gerealiseerd is tijdelijke huisvesting naast de huidige scholen nodig. Bureau Jaarberg is gevraagd om, in het kader van een vlotte procedure, de aanvraag Omgevingsvergunning voor te bereiden, in te dienen en af te wikkelen. Ruim binnen de gebruikelijke doorlooptijd was de vergunning verleend en kon de voorbereiding tot realisatie starten.
Ontwerp: gemeente Ede
Uitvoering: 2020
Werkzaamheden: uitwerking, vergunningaanvraag